אישים ומייסדים

מאיר כהן

מאיר בן אבא וסוניה כהן נולד בויטבסק (ביילורוסיה), בשנת 1914. בהיותו בן 9 עלה עם כל בני משפחתו ארצה. סיים בי"ס יסודי בת"א. המשיך לימודיו בביה"ס החקלאי במקוה-ישראל, הצטרף שם ל"הגנה". אחרי קבלת תעודת הגמר חזר לת"א ופעל בר"ג, בחדרה ובפ"ת כמדריך טופוגרפיה וניווט. תרם חלקו בהעלאת מעפילים, השתתף בקורסים בג'וערה וביבנאל. נשוי לחיה לבית פלפל, אב לשלושה בנים וסב ותשעה נכדים. בשנת 1941 התגייס לצבא הבריטי ולבריגדה. עשה לתגבור הגיוס בפ"ת, השתתףבקרבות הבריגדה באיטליה. בהיותו במדים הקים, לפי הוראות מפקדיו, קורס מזורז לחקלאות, ש"נדד" עם חיילי גדודו על פני ארצות אירופה. בבוא היום מצא רבים מהם בהתיישבות העובדת בארץ. בשנת 1946 חזר לפ"ת, המשיך בפעילות בטחונית, הקים ביתו בשכונת נוה-עוז, נתמנה כמא"ז. עסק בהוראת גינון בסמינר ע"ש שיין. במלחמת הקוממיות שירת בצה"ל בדרגת רב-סרן, לאחר שחרורו עבד במשך 30 שנה בחברת "מקורות". לאחר פרישתו, עוסק בהתנדבות בגינון בסיסי צה"ל, מטעם סניף האגודה למען החייל בפ"ת. מרצה לחיילים על מורשת הקרב וידיעת הארץ. פעיל במועצה למען א"י יפה, מפקד מצטיין במשא"ז באיזור מגוריו וחבר נאמן בארגון ותיקי ה"הגנה".