אישים ומייסדים

שלמה זלוטניק

שלמה בן דב ושרה זלוטניק נולד בשנת 1914 בעיירה אורלה שבפולין. התחנך באווירה ציונית-מסורתית מובהקת. סיים בי"ס טכני בביאליסטוק. גילה עניין רב בעשייה למען הזולת מראשית נעוריו. בשנת 1938 עלה ארצה, בתנועת "אף-על-פי". השתקע בפתח-תקוה, נשא לאישה את רחל לבית שקלובסקי. בשנת 1941 הצטרף לארגון ה"הגנה", שבו שירת כנוטר וכשוטר במשטרה המיוחדת. השתתף במלחמת השחרור, במבצע קדש ובמלחמת ששת הימים. המשיך במשמר האזרחי. במשך 25 שנות עבודתו בבי"ס עמל א'חברה העניק לאלפי תלמידיו מקצוע, וחינכם לחיי ואהבת הארץ.
לשכת בני ברית, חבצלת השרון, היא ביתו השני, שם פעל במסירותובהתמדה כחבר, כסגן נשיא של פנחס רשיש ז"ל וכנשיא במשך שש שנים ברציפות. יזמותיו בשטח ההתנדבות ברוכות ומרשימות. האיש תרם ממיטב מירצו, זמנו וכספו לגופים, לאנשים נזקקים, לחיילי צה"ל ולתלמידים. הוא ניהל קופת גמ"ח בבית-כנסת חב"ד ובלשכת חבצלת השרון. ולא רק זאת. משפחת זלוטניק אימצה נכים וחולים, ודאגה לצרכי השבת שלהם עד פטירתם. באחרונה בא תורה של קליטת העלייה מרוסיה.
שלמה זלוטניק הוא עתה חבר ועד ארגון ותיקי ה"הגנה". ילדיו: יהושע, דב ואילן - הולכים בעקבותיו.