אישים ומייסדים

זכריה ושדי

זכריה בן שלמה וגינה ושדי, נולד בשנת 1906 בתימן. בהיותו בן חמש עלה עם הוריו לפתח-תקוה. ממייסדי שכונת מחנה-יהודה. למד בחדר ובבי"ס "נצח-ישראל". מראשית נעוריו עבד בחקלאות, בפרדסים ובכל עבודה מזדמנת. היה מגיע על אופניו בדיוק נמרץ למקום עבודתו.
כשהוריו קיבלו מהקק"ל את ביתם הצנוע ובהמשך חלקת קרקע בשערייה, נרתם בהתלהבות לפיתוח משק-העזר ונטיעת הפרדס.
כשהתבגר נשא לאישה את שושנה לבית צברי, שהיתה שנים מספר כבת בית במשפחת מיוחס בירושלים ובו, בבית זה, ספגה את תורת החיים בארץ האבות והמידות התרומיות שאיפיינו את כל הליכותיה. זכריה ושאדי היה חבר בארגון ה"הגנה" ועבר את מאורעות 1929, 1921 ו-1936. יצא לשמירה ולאימונים. בפינת חלקתו הוקמה עמדת בטון ושומרי לילה נתקבלו במאור פנים בביתו. זכריה ושאדי גא ברעייתו ז"ל, על נדיבותה ואופיה.
הוא זוכר היטב פגישותיו עם הלורד בלפור, הלורד הרברט סמואל והברון רוטשילד. יש לו נחת רבה מבניו, נכדיו וניניו, שחונכו לתורה, לעבודה, למעשים טובים ולכיבוד אב ואם.
86 שנות חייו הטביעו את חותמן על פניו של זכריה ושאדי, אך אלה חלפו לא לשווא.