אישים ומייסדים

יעקב ברש

יעקב בן אברהם ורוזה ברש נולד בעיר קישינב ברומניה, בשנת 1917. למד בבי"ס תיכון מסחרי. השתייך לתנועת "הנוער-הציוני". חלם על עלייה לארץ-ישראל. חלומו זה הגשים בשנת 1937. אחרי עלייתו הצטרף לגרעין הקיבוץ ע"ש רוברט שטריקר, שהקים את אוהליו בהרצליה. יעקב הועסק כנוטר, כשומר ומדי פעם בפעם גם בעבודות מזדמנות. בשנת 1941 נשא לאישה את בחירת לבו, שרה לבית תנחילביץ, אף היא חברה בקיבוץ ר.שטריקר. בשנת 1942 עבר לפתח-תקוה, שבה בנה את ביתו.
בתקופה הראשונה לבואו עסק בליטוש יהלומים, בהמשך עבר לחקלאות ולגידול כבשים. עתה, הוא הבעלים של דפוס "העובד". יעקב ברש הוא בעל זיקה לעבודה ציבורית: בשנת 1956 ייסד את ארגון בעלי המלאכה, נבחר כיו"ר המפלגה הליברלית העצמאית, יזם את הקמת שיכון "העובד הציוני", הצטרף ל"רוטרי", נבחר כיו"ר חוג יוצאי רומניה ועוד. יעקב ברש הוא אב לגיורא ולאבי, וסבא לחמישה נכדים. מאמין ביושר ובישראל חזקה.