אישים ומייסדים

יצחק גולדנהירש

גולדנהירש יצחק, נבחר לראשונה לועד המושבה בשנת 1902 ומאז במשך 30 שנה שימש בועד ועמד מספר פעמים בראשו. הכניס שינויים רבים בהנהגת המושבה ובמיוחד פיתח את הדואר. הכניס בו שינויים וחידושים וכן הוציא את הבול הראשון של פ"ת, שהודפס בעברית.
תרם רבות לענייני צדקה ובשנת תרע"ח בנה מכספו את בניין הישיבה הגדולה - ישיבת לומז'ה.
נפטר בפתח-תקוה בשנת תש"ט 1949.

מידע נוסף

אתרים ורחובות