אישים ומייסדים

יונה פישצנר

מקום מגוריה ישראל, פתח תקוה
ממשיכים בן ציון, שמואל, דוד

קורות חיים

רעייתו הראשונה של ר' חיים זלמן פישצנר ז"ל.