אישים ומייסדים

רחל תערנשה

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה יעקב