אישים ומייסדים

יהודית קראוני

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה צדוק