אישים ומייסדים

צביה יהודה

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה סעדיה