אישים ומייסדים

שרה זרירי

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה שלום