אישים ומייסדים

מזל הלל

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה משה
ממשיכים ראומה, אילנה, זכריה, רוחמה, כוכבה, ירוחם, דניאל, דורית, חנה.