אישים ומייסדים

שלום דוכן

מקום מגוריו ישראל, חדרה
בת זוגו יונה