אישים ומייסדים

שמחה גמליאל

מקום מגוריה ישראל, יפו, פתח-תקוה
בן זוגה שלום
ממשיכים אהרן ז"ל, צפורה ז"ל, חנה ז"ל, בן-ציון, חיים,חיה, אברהם, רענן