אישים ומייסדים

שושנה ג'מילי

מקום מגוריה ישראל, תל אביב, פתח-תקוה
בן זוגה עזרא