אישים ומייסדים

מרים גלוסקא

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה חיים