אישים ומייסדים

סעידה גלוסקא

מקום מגוריה ישראל, יפו, פתח תקוה
בן זוגה שלום
ממשיכים שמואל, יוסף, נחמיה, פנחס, ציונה, רחל, פנינה,ברכה.