אישים ומייסדים

אסתר גלוסקא

מקום מגוריה ישראל, פתח תקוה
בן זוגה הרב שלום