אישים ומייסדים

שושנה-חיה גלוסקא

מקום מגוריה ישראל, פתח תקוה
בן זוגה דוד
ממשיכים זכריה, משה, אברהם, יעקב, מרים ז"ל, שושנה ז"ל, יהודה ז"ל.