אישים ומייסדים

חיה צ'ודקוב

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה אברהם- מאיר