אישים ומייסדים

דר' אלברט-מאיר פסילוב (פפר)

מקום מגוריו ישראל, ארה"ב, פתח-תקוה
בת זוגו צפורה