אישים ומייסדים

צפורה אשכולי

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה אברהם