אישים ומייסדים

מיכאל פליישצי'ק

מקום מגוריו ישראל, נהלל, פ"ת
בת זוגו נחמה