אישים ומייסדים

יעקב פורח

מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו חוה (חוצ'ה)