אישים ומייסדים

קיילה למבריצקי-אמיר

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה שאול