אישים ומייסדים

מרים הרפז

מקום מגוריה ישראל, כפר סבא, פתח-תקוה
בן זוגה יקותיאל