אישים ומייסדים

חנה אבן-עזרא

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה שלמה