אישים ומייסדים

חיה ברנר

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה, ירושלים
בן זוגה יוסף חיים