אישים ומייסדים

דבורה אברמוב

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה ישראל
ממשיכים אברהם ז"ל, אוריאל ז"ל, רבקה ז"ל, דוד, מיכאל, גבריאל