אישים ומייסדים

חנה סנדרוב

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה אלתר
ממשיכים אריה, רוזה, יששכר, אליהו, אברהם, צבי, אסתר, ושושנה.