אישים ומייסדים

לאה דינוביץ'

מקום מגוריה ישראל, יהוד, פתח-תקוה
בן זוגה יונה
ממשיכים צבי-אריה, חיים-זלמן, מנחם, אהרן, צפורה, שולמית, שרה, אסתר.