אישים ומייסדים

שיינע-חנה איזראעליט

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה, יהוד
בן זוגה דוד
ממשיכים ראובן, נתן, רחל ורבקה

קורות חיים

שיינע-חנה לבית איזרעליט, אחותו של שמחה יהודה לייב.