אישים ומייסדים

פרידה גיטל סנדרוב

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה שלמה מנחם
ממשיכים ציפורה, מלכה, אהרון, מרים, משה ויצחק.