אישים ומייסדים

משה-שמואל ראב (בן-עזר) ז"ל

מקום לידתו הונגריה
תאריך לידתו 1862, תרנ''ב
השכלתו חינוך מסורתי
עיסוקו חקלאות
תפקידו בקהילה ועד השמירה, ועד המושבה,גבא
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו י"ז אדר תשי''ו
מקום קבורתו פתח-תקוה
בת זוגו מרים
ממשיכים אייזיק, אלעזר, לפידות, בנימין, לאה, צפורה, שלמה, אסתר, דוד, פיבל-משלם.

קורות חיים

ר' משה-שמואל בן אלעזר ראב (בן-עזר) נולד בהונגריה בשנת 1862. קבל חינוך מסורתי-ציוני מפי בן-דוד יהושע שטמפר. עלה ארצה עם הוריו בשנת תרל"ה נמנה על ראשוני פתח-תקוה. אחרי חדוש הישוב במקום עבד אצל הרב אריה-לייב פרומקין. פיתח ברבות הימים משק מגוון בפלחה ובמטעים היה פעיל בועד השמירה.השתתף בהדיפת התנפלות הערבים בשנת תרפ"א. נבחר פעמים רבות לועד המושבה. טפל במסירות ב"ספרי האחוזה" ובמוסדות צבור שונים ("פרדס" מוסדות חינוך "חברה קדישא" ועוד). נפטר בשיבהטובה בי"ז באדר תשט"ו. רעיתו: מרים לבית גינצבורג. נפטרה בשנת תרצ"ג (1933). ילדיהם: אייזיק, אלעזר, לפידות, בנימין,לאה, צפורה, שלמה, אסתר, דוד, פיוול-משולם

מידע נוסף