אישים ומייסדים

מרדכי-יונה דוברי

מקום לידתו רוסיה הלבנה
עלה ארצה ב- 1878
מקום מגוריו ישראל, פ"ת, יהוד
בת זוגו אלקה

קורות חיים

ר' מרדכי-יונה דוברי, מותיקי פ"ת עלה ארצה מרוסיה הלבנה בשנת 1878. ארבעה חדשים לאחר מכן הצטרף לקבוצת המיסדים. נמנה עם ה"ירקונים". בגלל הקדחת נטש את "אם-המושבות", אך שבאליה בשנת 1882. התגורר שנים מספר ביהוד. הקים את ביתו ברחוב חובבי ציון. רעייתו אלקה לבית מקלב, היתה אשת חיל ותרמה חלקה לפתוח משקם. בית משפחת דוברי היה פתוח לכל דל ונצרך. הגברת דוברי זכתה לשילשים ולריבעים.
ילדיהם: לאה, דינה.