אישים ומייסדים

אליעזר דוברי

מקום לידתו רוסיה
עלה ארצה ב- 1883
מקצועו נגרות
מקום מגוריו ישראל, פתח תקוה
בת זוגו אלקה

קורות חיים

ר' אליעזר דוברי נולד ברוסיה. עלה ארצה בשנת 1883. התיישב בפתח-תקוה והצטרף אל הביאליסטואקים ביהוד. עבר לפתח-תקוה עםיתר חבריו. עבד בנגרות. היה איש חרוץ. חינך את בניו ברוח העבודה והמסורת. היה מכובד על הבריות. נפטר בשיבה טובה. רעייתו: אלקה. ילדיהם: מרדכי-יונה, שלמה