אישים ומייסדים

נתן גרינגרט ז"ל

מקום לידתו ליטא, בריסק
השכלתו חדר וישיבה
תפקידו בקהילה גבאי יש' על-חיים
מקצועו מסחר, חלפנות
מקום מגוריו ישראל, ירושלים
תאריך פטירתו י"ז כסלו תרנ''ט
מקום קבורתו ירושלים

קורות חיים

ר' נתן גרינגרט עלה לירושלים מבריסק דליטא בעודנו צעיר לימים. שנים רבות עסק בתום-לב ובמסירות בצרכי צבור בירושלים. היה המנהל הכספי של "חברת פתח-תקוה" ואחד מראשונימייסדיה של המושבה. ר' נתן גרינגרט השקיע בגאולת השטחים המיועדים ל"אם-המושבות" מהונו וממרצו. באוצר התעודות שב"זכרהראשונים" נשארו מסמכים רבי-ערך המעידים על חלקו החשוב של נתן גרינגרט בהישגי "חברת פתח תקוה". היה קשור קשר לבבי עם ר' דוד גוטמן ור' יואל משה סלומון ממיסדיה של "אם המושבות".נפטר ביום י"ז כסלו שנת תרנ"ט.