אישים ומייסדים

שלמה תערנשה ז"ל

מקום לידתו תימן
עיסוקו פרדסן
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו תרצ''ח
בת זוגו שרה

קורות חיים

שלמה תערנשה נמנה עם ראשוני המתישבים במחנה-יהודה אליה הגיעעם משפחתו בשנת תרע"ב. קדמה לכך שהות זמנית באורוות סנדר חדד. עבד בפרדסם של האחים זהבי. איש תם וישר מהעידית של קבוצת הראשונים כל מעיניו לתורה תפילה ולמעשים טובים. נפטר בשנת תרצ"ח. רעיתו: שרה, נפטרה בשנת 1917. צאצאיהם: שלום ז"ל, סעדיה ז"ל, יעקב, סעדה ז"ל