אישים ומייסדים

יעקב תערנשה

מקום לידתו תימן
השכלתו "חדר", "נצח ישראל"
עיסוקו עסקי ציבור
תפקידו בקהילה מזכיר ועד הפועלים בראש העי
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו רחל

קורות חיים

בן שלוש היה יעקב תערנשה בעלותו בשנת תרע"ב לפתח-תקוה. התחנך ב"חדר" ובבי"ס "נצח-ישראל". בגיל 15 נרתם בעול העבודה. בשנת תרצ"ב נשא לאשה את רחל. גילה נטיה מובהקת לעבודה צבורית. היה מזכיר ועד הפועלים בראש העין. עסק בפעילות תרבותית מטעם מועצת פועלי פתח-תקוה. ילדיהם: אליהו,ירדנה, חנה