אישים ומייסדים

שלום תערנשה

מקום לידתו תימן
עלה ארצה ב- 1912
עיסוקו יו"ר ועד השכונה
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו חנה

קורות חיים

שלום תערנשה, שימש ברבות הימים יושב ראש ועד שכונת מחנה-יהודה. עלה עם הוריו בשנת 1912. גדל והתחנך במושבה. עבד מנעוריו. היה מעורה בחיי השכונה. נפטר ערירי בגיל צעיר.שכהוא בן 32. רעיתו: חנה לבית שערבי