אישים ומייסדים

סעדיה תערנשה ז"ל

השכלתו "חדר", "נצח ישראל"
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1958
בת זוגו וחנה

קורות חיים

סעדיה תערנשה בנם של שלמה ושרה הגיע לשכונה, כשהוא עדיין צעיר לימים. התחנך ככל ילדי מחנה-יהודה, ב"חדרים" וב"נצח-ישראל". יצא לעבודה, התמחה בשטח מטעי פרי-הדר. היה מקובל על הבריות. סעדיה נפטר בשנת 1958.
רעייתו: וחנה.
ילדיהם: שלום, נחמיה, רחל, מרים, מרגלית.