אישים ומייסדים

מוניש שניידמסר ז"ל

מקום לידתו בסרביה
עלה ארצה ב- 1912
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה, יפו
תאריך פטירתו 1948
בת זוגו ינטה

קורות חיים

משפחת שניידמסר מוניש וינטה עלו ארצה מבסרביה בשנת 1912. יחד אתם הגיעו ילדיהם הקטנים. החינוך הציוני שקבלו בביתם הישן הביא אותם, אחרי שהות ביפו, לחצרו של המתישב עמנואל משה בפתח-תקוה. כשעלתה על הפרק אפשרות של התישבות במחנה-יהודה, יצאה המשפחה כ"חיל חלוץ" למקום. כשנוכחו עולי תימן, כי אשכנזים מצויים בשטח, באו אחריהם וקראו למקום מחנה-יהודה. מוניש נפטר בשנת 1948. רעייתו: ינטה, נפטרה בשנת 1931. ילדיהם: אהובה, שבח ז"ל, מרדכי, בן-ציון, צויבה ז"ל