אישים ומייסדים

יעקב שרעבי (מלמד)

מקום לידתו תימן
עלה ארצה ב- 1912
עיסוקו דרכי ציבור
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו רחל
ממשיכים רוחמה, אביגיל, יוכבד, בתיה, ברכה, חבצלת, חיים, גדעון, יהואש ז"ל, יהורם, עמוס.

קורות חיים

ר' יעקב שרעבי זכה להיות מיוצקי המים על ידיו הברוכות של שמואל יבניאלי. הוא נדד עם השליח המופלא מכפר לכפר והיה המקשר בינו לבין בני עדתו. עלה ארצה עם ראשוני החלוצים בשנת1912. תרם חלקו החשוב ליסוד מחנה-יהודה ולבסוס חיי אחיו בארץ. נמנה עם ראשי המדברים של עדתו. לחם את מלחמותיהם וייצגם בפני המוסדות. עוסק בצרכי-צבור באמונה, כל ימי חייו.רעייתו: רחל, עזר נאמן כנגדו. ילדיהם: רוחמה, אביגיל, יוכבד, בתיה, ברכה, חבצלת, חיים, גדעון, יהואש ז"ל, יהורם ,עמוס