אישים ומייסדים

אהרן שמן

מקום לידתו תימן

קורות חיים

ר' אהרן שמן נמנה עם האנשים המופלאים בקרב עולי תימן. כשהגיע היה כבר סגי-נהור. היה תלמיד חכם והצטיין בידיעותיו הרבות בספרות חז"ל. אחיו הגדול סעדיה שמן טיפל בו במסירות עד סוף חייו. נפטר ערירי על סף מלחמת השחרור.