אישים ומייסדים

יעקב רצעבי ז"ל

מקום לידתו תימן, רצאבה, אלימן
עלה ארצה ב- 1910
עיסוקו פרדסן
מקצועו בעל חנות מכולת
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1956, תשי''ו

קורות חיים

יעקב רצעבי עלה עם אנשי הקבוצה הראשונה מהעיר רצאבה במחוז אלימן בשנת 1910. כמו כולם סבל מרעב, מחלות וחבלי קליטה קשים. בראשית חייו התפרנס מעבודתו בפרדס הברון. אחרי כן פתח חנות מכולת, בה עסק עד מותו. יעקב רצעבי ז"ל נמנה עם עסקני הצבור במחנה-יהודה. שימש כגזבר חברת "רוויה". היה מכובד על הבריות. נפטר ערירי סמוך למלחמת "קדש" בשנת תשט"ז-1956