אישים ומייסדים

יעקב קמאס-לוי

מקום לידתו תימן
עיסוקו חקלאי, פרדסן
מקצועו שומר
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה

קורות חיים

בן 12 שנה היה יעקב לוי קמאס בעלותו בשנת תרע"ב ארצה. חבלי הקליטה והסבל היו מנת חלקו. התמחה בעבודות חקלאות ופרדס. הקים ביתו במחנה-יהודה. עבד בפרדס גולדברג. עסק בשמירה ובהגנה. גורש בתקופת מלחמת העולם הראשונה ליפו. נטע פרדס. ילדיהם: גד, משה, בלהה, דינה, רוחמה, יוכבד, אליעזר