אישים ומייסדים

נתן צאירי

מקום לידתו תימן, שרעב
תאריך לידתו 1907
עלה ארצה ב- 1910
עיסוקו פרדסן, מנהל
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו רחל

קורות חיים

בן שלש היה נתן מאירי בעלותו בשנת 1910 עם הוריו ממחוז שרעב שבתימן. אחרי בואו נתיתם מאביו. חייו היו קשים מנשוא. סבל חרפת רעב. עבד שנים רבות בפרדסים עד שהגיע לדרגת מנהל. הצליח להקים בית לתפארת. עתה - בגימלאות. רעייתו: רחל. ילדיהם: סעדיה, אבנר, יואב, יגאל, שלמה, אילנה, צופיה.