אישים ומייסדים

שלום סרי

מקום לידתו תימן
עיסוקו פרדסן
מקצועו שרת ב"נצח ישראל"
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו שושנה

קורות חיים

ר' שלום בן יששכר סרי עלה ארצה בשיירת העולים שעשתה דרכה מתימן לארץ-ישראל דרך פורט-סעיד, בירות ויפו. אחרי בואו לפתח-תקוה עבד בפרדסי אברהם שפירא, גרבר, ופרץ פסקל ז"ל. נטע כרם שקדים. דרך ענבים ביקבי "כורמי התקוה". בקרב הדור השני והשלישי של בני פתח-תקוה זכורה דמותו, כאחד השרתים החביבים בבית-הספר "נצח-ישראל" בנים. רעייתו: שושנה. ילדיהם: צביה, מאיר.