אישים ומייסדים

שלום מרחבי ז"ל

מקום לידתו תימן, באראד
עיסוקו פרדסן
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1968
בת זוגו מרים

קורות חיים

שלום מרחבי נולד בכפר רחוב אשר במחוז בארבד. בערב יום הכפורים של שנת תרע"ב הגיע לפתח-תקוה. חיו חיים קשים. התגורר באורוות דאנה לישפיץ. רוב ילדי המשפחה מתו בתקופות שונות. הועסק בפרדס הברון. היה ירא-שמים וישר דרך. דגל בכלל: "יגיע-כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך". נפטר בשנת 1968. רעייתו: מרים. בניהם: זכריה, יאיר

מידע נוסף

אתרים ורחובות