אישים ומייסדים

שלום מדהלה ז"ל

מקום לידתו תימן
עלה ארצה ב- 1910
עיסוקו פרדסן
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1961
בת זוגו מלכה
ממשיכים נתן, יאיר ז"ל, שמואל, רבקה, אפרים, שושנה, ראובן.

קורות חיים

בני משפחת שלום ומלכה מדהלה עלו מתימן בשנת 1910. הצטרפו, אחרי שהות בפתח-תקוה אל אחיהם במחנה-יהודה. שלום עבד בפרדסיאברהם שפירא. רעיתו מלכה עבדה בכל מה שנזדמן לה. הגישה טיט לבנין בי"ס "נצח-ישראל" בנות. היתה מקוששת עצים ליד הירקון ונושאת אותם לביתה. שלום נפטר בשנת 1961. ילדיהם: נתן, יאירז"ל, שמואל, רבקה, אפרים, שושנה, ראובן