אישים ומייסדים

פנחס מלמד

מקום לידתו תימן, שרעב, קוביר
עלה ארצה ב- 1910
עיסוקו פרדסן
מקצועו בעל איטליז
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו שושנה

קורות חיים

פנחס מלמד הוא יליד שרעב שבמחוז קוביר בתימן. עלה ארצה עם ראשוני זרם העולים בשנת 1910. בשנת 1914 ירד, בגלל אימי המלחמה, לתימן. עם תום התבערה חזר למחנה-יהודה. עבד תקופת-מה בפרדסים. פתח אטליז. היה צנוע, ישר ואוהב אדם. רעייתו: שושנה. ילדיהם: רצון, פנחס, רינה, מלכה ז"ל, דוד, משה, שמואל.